Guitar

Guitar
Tìm theo
Thiết lập theo hướng giảm dần

Mục89 1 89

Trang
mỗi trang
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. -25%
  Đàn Guitar Takamine GN10CE-NS
  Rating:
  0%
  Regular Price 10.000.000,00 ₫ Special Price 7.490.000,00 ₫
  Xem nhanh
 2. -45%
  Đàn Guitar Suzuki SDG-15NL
  Rating:
  0%
  Regular Price 5.000.000,00 ₫ Special Price 2.760.000,00 ₫
  Xem nhanh
 3. -36%
  Đàn Guitar Takamine P3NC
  Rating:
  0%
  Regular Price 47.000.000,00 ₫ Special Price 30.050.000,00 ₫
  Xem nhanh
 4. -21%
  Đàn Guitar Takamine Pro Series P7DC
  Rating:
  0%
  Regular Price 90.000.000,00 ₫ Special Price 71.220.000,00 ₫
  Xem nhanh
 5. -21%
  Đàn Guitar Takamine Pro Series P7NC
  Rating:
  0%
  Regular Price 90.000.000,00 ₫ Special Price 71.220.000,00 ₫
  Xem nhanh
 6. -32%
  Đàn Guitar Takamine P5NC
  Rating:
  0%
  Regular Price 60.000.000,00 ₫ Special Price 41.070.000,00 ₫
  Xem nhanh
 7. -40%
  Đàn Guitar Takamine P3MC
  Rating:
  0%
  Regular Price 50.000.000,00 ₫ Special Price 30.050.000,00 ₫
  Xem nhanh
 8. -30%
  Đàn Guitar Takamine P1DC
  Rating:
  0%
  Regular Price 40.000.000,00 ₫ Special Price 27.860.000,00 ₫
  Xem nhanh
 9. -30%
  Đàn Guitar Takamine P1NC
  Rating:
  0%
  Regular Price 40.000.000,00 ₫ Special Price 27.860.000,00 ₫
  Xem nhanh
 10. -17%
  Đàn Guitar Takamine P2DC
  Rating:
  0%
  Regular Price 35.000.000,00 ₫ Special Price 29.110.000,00 ₫
  Xem nhanh
 11. -23%
  Đàn Guitar Takamine P4DC
  Rating:
  0%
  Regular Price 45.000.000,00 ₫ Special Price 34.520.000,00 ₫
  Xem nhanh
 12. -25%
  Đàn Guitar Takamine P5DC
  Rating:
  0%
  Regular Price 55.000.000,00 ₫ Special Price 41.070.000,00 ₫
  Xem nhanh
 13. -26%
  Đàn Guitar Takamine P6NC
  Rating:
  0%
  Regular Price 75.000.000,00 ₫ Special Price 55.210.000,00 ₫
  Xem nhanh
 14. -23%
  Đàn Guitar Takamine GD51
  Rating:
  0%
  Regular Price 10.000.000,00 ₫ Special Price 7.670.000,00 ₫
  Xem nhanh
 15. -31%
  Đàn Guitar Takamine GD71CE
  Rating:
  0%
  Regular Price 17.000.000,00 ₫ Special Price 11.720.000,00 ₫
  Xem nhanh
 16. -30%
  Đàn Guitar Takamine C132S
  Rating:
  0%
  Regular Price 35.000.000,00 ₫ Special Price 24.650.000,00 ₫
  Xem nhanh
 17. -35%
  Đàn Guitar Cordoba C4-CE
  Rating:
  0%
  Regular Price 12.000.000,00 ₫ Special Price 7.810.000,00 ₫
  Xem nhanh
 18. -22%
  Đàn Guitar Cordoba GK Studio
  Rating:
  0%
  Regular Price 20.000.000,00 ₫ Special Price 15.650.000,00 ₫
  Xem nhanh
 19. -20%
  Đàn Guitar Takamine TH90
  Rating:
  0%
  Regular Price 60.000.000,00 ₫ Special Price 48.140.000,00 ₫
  Xem nhanh
 20. -36%
  Đàn Guitar Takamine P3FCN
  Rating:
  0%
  Regular Price 47.000.000,00 ₫ Special Price 30.050.000,00 ₫
  Xem nhanh
 21. -38%
  Đàn Guitar Suzuki SNG-6
  Rating:
  0%
  Regular Price 3.000.000,00 ₫ Special Price 1.860.000,00 ₫
  Xem nhanh
 22. -33%
  Đàn Guitar Cordoba C1 3/4 Size
  Rating:
  0%
  Regular Price 7.000.000,00 ₫ Special Price 4.720.000,00 ₫
  Xem nhanh
 23. -29%
  Đàn Guitar Takamine GC5CE
  Rating:
  0%
  Regular Price 13.000.000,00 ₫ Special Price 9.200.000,00 ₫
  Xem nhanh
 24. -35%
  Đàn Guitar Cordoba C1M 1/2 Size
  Rating:
  0%
  Regular Price 6.000.000,00 ₫ Special Price 3.900.000,00 ₫
  Xem nhanh
 25. -39%
  Đàn Guitar Cordoba C3M
  Rating:
  0%
  Regular Price 9.000.000,00 ₫ Special Price 5.460.000,00 ₫
  Xem nhanh
 26. -30%
  Đàn Guitar Takamine GN10-NS
  Rating:
  0%
  Regular Price 7.000.000,00 ₫ Special Price 4.930.000,00 ₫
  Xem nhanh
 27. -38%
  Đàn Guitar Takamine GC1
  Rating:
  0%
  Regular Price 7.000.000,00 ₫ Special Price 4.330.000,00 ₫
  Xem nhanh
 28. -32%
  Đàn Guitar Cordoba Fusion 12 Natural CD
  Rating:
  0%
  Regular Price 20.000.000,00 ₫ Special Price 13.570.000,00 ₫
  Xem nhanh
 29. -44%
  Đàn Guitar Takamine GC1CE
  Rating:
  0%
  Regular Price 12.000.000,00 ₫ Special Price 6.730.000,00 ₫
  Xem nhanh
 30. -16%
  Đàn Guitar Takamine GC3
  Rating:
  0%
  Regular Price 7.000.000,00 ₫ Special Price 5.910.000,00 ₫
  Xem nhanh
 31. -25%
  Đàn Guitar Takamine GC5NAT
  Rating:
  0%
  Regular Price 9.000.000,00 ₫ Special Price 6.760.000,00 ₫
  Xem nhanh
 32. -32%
  Đàn Guitar Takamine GC3CE
  Rating:
  0%
  Regular Price 13.000.000,00 ₫ Special Price 8.861.000,00 ₫
  Xem nhanh
 33. -18%
  Đàn Guitar Takamine GD93CE
  Rating:
  0%
  Regular Price 17.000.000,00 ₫ Special Price 13.900.000,00 ₫
  Xem nhanh
 34. -16%
  Đàn Guitar Takamine TC135SC
  Rating:
  0%
  Regular Price 50.000.000,00 ₫ Special Price 42.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 35. -26%
  Đàn Guitar Ortega R121SN
  Rating:
  0%
  Regular Price 7.000.000,00 ₫ Special Price 5.188.000,00 ₫
  Xem nhanh
 36. -25%
  Đàn Guitar Takamine GD10CE
  Rating:
  0%
  Regular Price 10.000.000,00 ₫ Special Price 7.450.000,00 ₫
  Xem nhanh
 37. -31%
  Đàn Guitar Takamine GD10
  Rating:
  0%
  Regular Price 7.000.000,00 ₫ Special Price 4.810.000,00 ₫
  Xem nhanh
 38. -49%
  Đàn Guitar Suzuki SDG-6NL
  Rating:
  0%
  Regular Price 5.000.000,00 ₫ Special Price 2.550.000,00 ₫
  Xem nhanh
 39. -27%
  Đàn Guitar Takamine TC132SC
  Rating:
  0%
  Regular Price 47.000.000,00 ₫ Special Price 34.310.000,00 ₫
  Xem nhanh
 40. -29%
  Đàn Guitar WOIM Acoustic Dáng D - Đỏ
  Rating:
  0%
  Regular Price 600.000,00 ₫ Special Price 428.000,00 ₫
  Xem nhanh
 41. -29%
  Đàn Guitar WOIM Acoustic Dáng D - Coffee
  Rating:
  0%
  Regular Price 600.000,00 ₫ Special Price 428.000,00 ₫
  Xem nhanh
 42. -29%
  Đàn Guitar WOIM Acoustic Dáng D - Hồng đào
  Rating:
  0%
  Regular Price 600.000,00 ₫ Special Price 428.000,00 ₫
  Xem nhanh
 43. -29%
  Đàn Guitar WOIM Acoustic Dáng D - Nâu Đất
  Rating:
  0%
  Regular Price 600.000,00 ₫ Special Price 428.000,00 ₫
  Xem nhanh
 44. -29%
  Đàn Guitar WOIM Acoustic Dáng D - Xanh Dương
  Rating:
  0%
  Regular Price 600.000,00 ₫ Special Price 428.000,00 ₫
  Xem nhanh
 45. -16%
 46. -16%
 47. -16%
  Đàn Guitar WOIM Acoustic Dáng Khuyết - Tím
  Rating:
  0%
  Regular Price 700.000,00 ₫ Special Price 586.000,00 ₫
  Xem nhanh
 48. -16%
  Đàn Guitar WOIM Acoustic Dáng Khuyết - Cam
  Rating:
  0%
  Regular Price 700.000,00 ₫ Special Price 586.000,00 ₫
  Xem nhanh
 49. -16%
  Đàn Guitar WOIM Acoustic Dáng Khuyết - Đỏ
  Rating:
  0%
  Regular Price 700.000,00 ₫ Special Price 586.000,00 ₫
  Xem nhanh
 50. -16%
  Đàn Guitar WOIM Acoustic Dáng Khuyết - Trắng
  Rating:
  0%
  Regular Price 700.000,00 ₫ Special Price 586.000,00 ₫
  Xem nhanh
 51. -16%
  Đàn Guitar WOIM Acoustic Dáng Khuyết - Đen
  Rating:
  0%
  Regular Price 700.000,00 ₫ Special Price 586.000,00 ₫
  Xem nhanh
 52. -16%
  Đàn Guitar WOIM Acoustic Dáng Khuyết - Hồng
  Rating:
  0%
  Regular Price 700.000,00 ₫ Special Price 586.000,00 ₫
  Xem nhanh
 53. -16%
  Đàn Guitar WOIM Acoustic Dáng Khuyết - Coffee
  Rating:
  0%
  Regular Price 700.000,00 ₫ Special Price 586.000,00 ₫
  Xem nhanh
 54. -29%
  Đàn Guitar WOIM Acoustic Dáng D - Đen
  Rating:
  0%
  Regular Price 600.000,00 ₫ Special Price 428.000,00 ₫
  Xem nhanh
 55. -16%
Tìm theo
Thiết lập theo hướng giảm dần

Mục89 1 89

Trang
mỗi trang
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Các câu hỏi thường gặp

Đàn guitar có mấy size và phù hợp cho đối tượng nào?

Guitar có nhiều size, nhưng phổ biến nhất là từ 38-41 inch.

Người lớn, trẻ em (từ 3 tuổi) mới bắt đầu chơi có thể chọn size 38.

Người lớn muốn học bài bản, chuyên nghiệp và trẻ em (trên 10 tuổi) có thể chọn size 40 trở lên.


Có nhiều loại guitar và không biết nên chọn loại nào?

Ngoài phân loại theo size, guitar còn được phân loại theo 2 nhóm chính: classic và acoustic.

Đàn làm từ gỗ nguyên tấm (làm bằng gỗ Koa, Mahogany, hồng đào Bắc Phi…) cho âm thanh ấm, dày hơn. Đàn có màu làm từ gỗ ép liden thì đa dạng hình dáng, màu sắc, vừa là nhạc cụ, vừa làm quà lưu niệm, trang trí trong nhà.


Shop có phân phối những thương hiệu nào?

Hiên shop phân phối đàn ukulele đa dạng thương hiêu như: Woim, Gecko, Yael, Xiaomi, BWS, Andrew, Enya, Byla, OEM….


Chế độ bảo hành như thế nào?

Sản phẩm được bảo hành 1 năm, 1 đổi 1 trong 1 tháng do lỗi kĩ thuật. Thời gian bảo hành tính từ ngày đơn hàng được giao thành công. Hình thức bảo hành: điện tử.


Sản phẩm có phụ kiện hay quà gì kèm theo không?

Khi bạn mua đàn thì sẽ được tặng kèm theo dây socua, phím gảy, hộp carton chống sốc khi vận chuyển, file sách gửi mail và sẽ được hỗ trợ học đàn trực tiếp.


Có được nhận giáo trình hay hỗ trợ học khi mua không?

Shop có để cho mình tờ note thông tin liên hệ qua trang page của shop để được nhận giáo trình, video hướng dẫn, hỗ trợ cách canh chỉnh, giải đáp thắc mắc qua video call và học trực tiếp với thầy Tún.


Thời gian ship bao lâu?

Nội thành Hồ Chí Minh: hoả tốc trong 2H từ khi hệ thống nhận được đơn hàng và liên hệ xác nhận đơn thành công (tuỳ quận).

Ngoại thành: từ 2-4 ngày, tuỳ vào điều kiện hoạt động của bên vận chuyển.


Có được kiểm tra hàng không?

Có. Bạn có thể yêu cầu shipper cho khui hàng đồng kiểm, nếu hàng bị bể/vỡ/giao sai hàng thì bạn có quyền từ chối nhận.


Đàn có được lên dây sẵn không?

Shop chỉ lên dây sơ thôi vì căng quá lúc ship sẽ dễ bị đứt. Shop sẽ để tờ note thông tin liên hệ qua trang page của shop để được nhận giáo trình, video hướng dẫn, hỗ trợ cách canh chỉnh, giải đáp thắc mắc qua video call và học trực tiếp với thầy Tún.


Muốn được tư vấn thêm trực tiếp trước/sau khi mua có được không?

Được. Bạn có thể alo trực tiếp qua hotline của shop hoặc chat với shop ở fanpage hoặc zalo.


Tôi có cần mua thêm phụ kiện nào để hỗ trợ quá trình sử dụng, bảo quản và học chơi không?


Hướng dẫn cách đặt hàng?

Bạn có thể đặt hàng trực tiếp trên web hoặc liên hê hotline, kênh chat để đặt hàng trực tiếp.

Để đặt nhiều món cho 1 đơn hàng, bạn cho vào giỏ từng món và sau đó thanh toán.

Khuyến khích bạn đặt trên web để áp được mã voucher.


Shop có nhận cộng tác viên, đại lý hoặc KOL không?

Có. Shop luôn mong muốn và tìm kiếm cơ hội hợp tác phân phối sản phẩm. Bạn có thể liên hệ với shop qua hotline hoặc kênh chat để được hỗ trợ nhanh nhất.

Mã giảm giá 50k

Áp dụng cho sản phẩm Guitar

AK2LRQQ8R8IS