Piano Cơ

Piano Cơ

Piano Cơ
Tìm theo
Thiết lập theo hướng giảm dần

Mục129 1 129

mỗi trang
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. -11%
  Đàn Piano Cơ Yamaha U5
  Rating:
  0%
  Regular Price 55.000.000,00 ₫ Special Price 49.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 2. -12%
  Đàn Piano Cơ Yamaha U3E
  Rating:
  0%
  Regular Price 42.000.000,00 ₫ Special Price 37.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 3. -8%
  ĐÀN GRAND PIANO YAMAHA G5B
  Rating:
  0%
  Regular Price 270.000.000,00 ₫ Special Price 249.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 4. -11%
  Đàn Piano Cơ Yamaha U3H Màu Đen
  Rating:
  0%
  Regular Price 55.000.000,00 ₫ Special Price 49.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 5. -14%
  Đàn Piano Cơ Victor V-32
  Rating:
  0%
  Regular Price 35.000.000,00 ₫ Special Price 30.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 6. -16%
  Đàn Piano Cơ Yamaha U1-H
  Rating:
  0%
  Regular Price 49.000.000,00 ₫ Special Price 41.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 7. -20%
  Đàn Piano Cơ Yamaha W106B
  Rating:
  0%
  Regular Price 100.000.000,00 ₫ Special Price 80.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 8. -18%
  Đàn Piano Cơ Yamaha C7B
  Rating:
  0%
  Regular Price 550.000.000,00 ₫ Special Price 450.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 9. -10%
  Đàn Piano Cơ Yamaha Yu50SEB
  Rating:
  0%
  Regular Price 200.000.000,00 ₫ Special Price 180.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 10. -19%
  Đàn Piano Cơ Yamaha U3M
  Rating:
  0%
  Regular Price 80.000.000,00 ₫ Special Price 65.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 11. -15%
  Đàn Piano Cơ Yamaha U30BL
  Rating:
  0%
  Regular Price 100.000.000,00 ₫ Special Price 85.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 12. -12%
  Đàn Piano Cơ Yamaha UX-3
  Rating:
  0%
  Regular Price 120.000.000,00 ₫ Special Price 105.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 13. -19%
  Đàn Piano Cơ Yamaha W106
  Rating:
  0%
  Regular Price 80.000.000,00 ₫ Special Price 65.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 14. -21%
  Đàn Piano Cơ Yamaha W103
  Rating:
  0%
  Regular Price 70.000.000,00 ₫ Special Price 55.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 15. -12%
  Đàn Piano Cơ Yamaha U300S
  Rating:
  0%
  Regular Price 120.000.000,00 ₫ Special Price 105.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 16. -38%
  Đàn Piano Cơ Diapason 132A
  Rating:
  0%
  Regular Price 40.000.000,00 ₫ Special Price 24.800.000,00 ₫
  Xem nhanh
 17. -25%
  Đàn Piano Cơ Kawai KS1
  Rating:
  0%
  Regular Price 40.000.000,00 ₫ Special Price 29.800.000,00 ₫
  Xem nhanh
 18. -14%
  Đàn Piano Cơ Diapason 125
  Rating:
  0%
  Regular Price 30.000.000,00 ₫ Special Price 25.800.000,00 ₫
  Xem nhanh
 19. -30%
  Đàn Piano Yamaha YU1SXGZ
  Rating:
  0%
  Regular Price 100.000.000,00 ₫ Special Price 70.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 20. -20%
  Đàn Piano Cơ Victor V-107B
  Rating:
  0%
  Regular Price 35.000.000,00 ₫ Special Price 28.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 21. -14%
  Đàn Piano Cơ Yamaha U1G Đen
  Rating:
  0%
  Regular Price 45.000.000,00 ₫ Special Price 38.500.000,00 ₫
  Xem nhanh
 22. -8%
  Đàn Piano Cơ Yamaha U1G Nâu Đỏ
  Rating:
  0%
  Regular Price 42.000.000,00 ₫ Special Price 38.500.000,00 ₫
  Xem nhanh
 23. -13%
  Đàn Piano Cơ Yamaha U2G
  Rating:
  0%
  Regular Price 45.000.000,00 ₫ Special Price 39.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 24. -25%
  Đàn Piano Cơ Kawai BL-71
  Rating:
  0%
  Regular Price 60.000.000,00 ₫ Special Price 45.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 25. -16%
  Đàn Piano Cơ Atlas AIB (Limited Edition)
  Rating:
  0%
  Regular Price 32.000.000,00 ₫ Special Price 27.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 26. -14%
  Đàn Piano Cơ Yamaha U2D
  Rating:
  0%
  Regular Price 42.000.000,00 ₫ Special Price 36.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 27. -10%
  Đàn Piano Cơ Yamaha U2F Đen
  Rating:
  0%
  Regular Price 39.000.000,00 ₫ Special Price 35.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 28. -12%
  Đàn Piano Cơ Yamaha U2E
  Rating:
  0%
  Regular Price 42.000.000,00 ₫ Special Price 37.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 29. -15%
  Đàn Piano Cơ Yamaha U2C Đen
  Rating:
  0%
  Regular Price 41.000.000,00 ₫ Special Price 35.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 30. -14%
  Đàn Piano Cơ Yamaha U2C Nâu Đỏ
  Rating:
  0%
  Regular Price 42.000.000,00 ₫ Special Price 36.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 31. -17%
  Đàn Piano Cơ Yamaha U3D Nâu Đỏ
  Rating:
  0%
  Regular Price 45.000.000,00 ₫ Special Price 37.500.000,00 ₫
  Xem nhanh
 32. -12%
  Đàn Piano Cơ Yamaha U3F Đen
  Rating:
  0%
  Regular Price 43.000.000,00 ₫ Special Price 38.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 33. -20%
  Đàn Piano Cơ Yamaha UX
  Rating:
  0%
  Regular Price 75.000.000,00 ₫ Special Price 60.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 34. -5%
  Đàn Piano Cơ Samick JS 118
  Rating:
  0%
  Regular Price 80.000.000,00 ₫ Special Price 76.200.000,00 ₫
  Xem nhanh
 35. -8%
  Đàn Piano Cơ Samick JS 121MD
  Rating:
  0%
  Regular Price 87.000.000,00 ₫ Special Price 80.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 36. -9%
  Đàn Piano Cơ Kohler & Campbell J310B
  Rating:
  0%
  Regular Price 97.500.000,00 ₫ Special Price 89.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 37. -21%
  Đàn Piano Cơ Kohler & Campbell JM600BS
  Rating:
  0%
  Regular Price 117.300.000,00 ₫ Special Price 92.300.000,00 ₫
  Xem nhanh
 38. -2%
  Đàn Grand Piano cơ Kawai GX-7
  Rating:
  0%
  Regular Price 753.000.000,00 ₫ Special Price 738.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 39. -1%
  Đàn Grand Piano cơ Kawai SK-2
  Rating:
  0%
  Regular Price 1.010.000.000,00 ₫ Special Price 999.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 40. -2%
  Đàn Grand Piano Cơ Kawai SK-3
  Rating:
  0%
  Regular Price 1.116.000.000,00 ₫ Special Price 1.098.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 41. -2%
  Đàn Grand Piano Cơ Kawai GX-1
  Rating:
  0%
  Regular Price 453.000.000,00 ₫ Special Price 442.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 42. -4%
  Đàn Grand Piano Cơ Kawai GX-3
  Rating:
  0%
  Regular Price 513.000.000,00 ₫ Special Price 495.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 43. -2%
  Đàn Grand Piano Cơ Kawai GX-5
  Rating:
  0%
  Regular Price 610.000.000,00 ₫ Special Price 598.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 44. -10%
  Đàn Piano Cơ Kawai K-500
  Rating:
  0%
  Regular Price 232.000.000,00 ₫ Special Price 208.900.000,00 ₫
  Xem nhanh
 45. -6%
  Đàn Piano Cơ Kawai K-600
  Rating:
  0%
  Regular Price 270.000.000,00 ₫ Special Price 253.500.000,00 ₫
  Xem nhanh
 46. -7%
  Đàn Piano Cơ Kawai K-700
  Rating:
  0%
  Regular Price 257.000.000,00 ₫ Special Price 239.600.000,00 ₫
  Xem nhanh
 47. -4%
  Đàn Grand Piano Cơ Kawai GX-6
  Rating:
  0%
  Regular Price 663.000.000,00 ₫ Special Price 635.600.000,00 ₫
  Xem nhanh
 48. -5%
  Đàn Grand Piano cơ Kawai GX-2
  Rating:
  0%
  Regular Price 475.000.000,00 ₫ Special Price 451.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 49. -8%
  Đàn Grand Piano Kawai GL-50
  Rating:
  0%
  Regular Price 451.000.000,00 ₫ Special Price 413.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 50. -12%
  Đàn Grand Piano cơ Kohler & Campbell KIG48
  Rating:
  0%
  Regular Price 250.000.000,00 ₫ Special Price 219.900.000,00 ₫
  Xem nhanh
 51. -9%
  Đàn Grand Piano Kawai GL-10
  Rating:
  0%
  Regular Price 350.000.000,00 ₫ Special Price 320.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 52. -16%
  Đàn Piano cơ Kohler & Campbell KC-115EB
  Rating:
  0%
  Regular Price 74.000.000,00 ₫ Special Price 62.300.000,00 ₫
  Xem nhanh
 53. -13%
  Đàn Piano cơ Kawai ND-21
  Rating:
  0%
  Regular Price 100.000.000,00 ₫ Special Price 87.200.000,00 ₫
  Xem nhanh
 54. -5%
  Đàn Piano cơ Kawai K-300
  Rating:
  0%
  Regular Price 187.000.000,00 ₫ Special Price 177.500.000,00 ₫
  Xem nhanh
 55. -22%
  Đàn Piano cơ Kohler & Campbell KC115D
  Rating:
  0%
  Regular Price 80.000.000,00 ₫ Special Price 62.300.000,00 ₫
  Xem nhanh
 56. -4%
  Đàn Piano cơ Kawai K-400
  Rating:
  0%
  Regular Price 210.000.000,00 ₫ Special Price 202.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 57. -9%
  Đàn Grand Piano cơ Kawai GL-20
  Rating:
  0%
  Regular Price 370.000.000,00 ₫ Special Price 338.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 58. -12%
  Đàn Piano Cơ Yamaha U1E Màu Đen
  Rating:
  0%
  Regular Price 48.000.000,00 ₫ Special Price 42.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 59. -23%
  Đàn Piano Cơ Yamaha U30A
  Rating:
  0%
  Regular Price 120.000.000,00 ₫ Special Price 92.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 60. -27%
  Đàn Piano Cơ Yamaha U3A
  Rating:
  0%
  Regular Price 110.000.000,00 ₫ Special Price 80.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 61. -23%
  Đàn Piano Cơ Yamaha U3H Seri 2.7
  Rating:
  0%
  Regular Price 70.000.000,00 ₫ Special Price 54.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 62. -19%
  Đàn Piano Cơ Yamaha U3H Màu Nâu Gỗ
  Rating:
  0%
  Regular Price 80.000.000,00 ₫ Special Price 65.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 63. -21%
  Đàn Piano Cơ Kawai K55AE
  Rating:
  0%
  Regular Price 95.000.000,00 ₫ Special Price 75.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 64. -27%
  Đàn Piano Cơ Kawai BL61 Special
  Rating:
  0%
  Regular Price 60.000.000,00 ₫ Special Price 44.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 65. -33%
  Đàn Piano Cơ Kawai KU3B
  Rating:
  0%
  Regular Price 60.000.000,00 ₫ Special Price 40.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 66. -35%
  Đàn Piano Cơ Kawai KU5B
  Rating:
  0%
  Regular Price 65.000.000,00 ₫ Special Price 42.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 67. -32%
  Đàn Piano Cơ Schwester No.50
  Rating:
  0%
  Regular Price 40.000.000,00 ₫ Special Price 27.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 68. -30%
  Đàn Piano Cơ Atlas A55
  Rating:
  0%
  Regular Price 40.000.000,00 ₫ Special Price 28.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 69. -30%
  Đàn Piano Cơ Morgenstein
  Rating:
  0%
  Regular Price 40.000.000,00 ₫ Special Price 28.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 70. -30%
  Đàn Piano Cơ Kreutzer K3 Màu Đen
  Rating:
  0%
  Regular Price 40.000.000,00 ₫ Special Price 28.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 71. -31%
  Đàn Piano Cơ Kreutzer K3 Màu Nâu
  Rating:
  0%
  Regular Price 42.000.000,00 ₫ Special Price 29.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 72. -35%
  Đàn Piano Cơ Fukuyama & Sons
  Rating:
  0%
  Regular Price 40.000.000,00 ₫ Special Price 26.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 73. -9%
  Đàn Piano Cơ Yamaha G5
  Rating:
  0%
  Regular Price 160.000.000,00 ₫ Special Price 145.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 74. -17%
  Đàn Piano Cơ Yamaha G5E
  Rating:
  0%
  Regular Price 120.000.000,00 ₫ Special Price 100.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 75. -16%
  Đàn Piano Cơ Yamaha HQ300SX
  Rating:
  0%
  Regular Price 95.000.000,00 ₫ Special Price 80.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 76. -15%
  Đàn Piano Cơ Kawai KU-2
  Rating:
  0%
  Regular Price 40.000.000,00 ₫ Special Price 34.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 77. -22%
  Đàn Piano Cơ Kawai KS-2
  Rating:
  0%
  Regular Price 36.000.000,00 ₫ Special Price 28.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 78. -22%
  Đàn Piano Cơ Yamaha S-2
  Rating:
  0%
  Regular Price 32.000.000,00 ₫ Special Price 25.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 79. -12%
  Đàn Piano Cơ Yamaha UX-1
  Rating:
  0%
  Regular Price 85.000.000,00 ₫ Special Price 75.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 80. -29%
  Đàn Piano Cơ Samick JC-201CH
  Rating:
  0%
  Regular Price 35.000.000,00 ₫ Special Price 25.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 81. -23%
  Đàn Grand Piano Alexander
  Rating:
  0%
  Regular Price 110.000.000,00 ₫ Special Price 85.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
 82. -20%
  Đàn Piano Cơ Kawai BL-51
  Rating:
  0%
  Regular Price 45.000.000,00 ₫ Special Price 36.000.000,00 ₫
  Xem nhanh
Tìm theo
Thiết lập theo hướng giảm dần

Mục129 1 129

mỗi trang
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Các câu hỏi thường gặp

Đàn piano có mấy loại và phù hợp cho đối tượng nào?

Về mặt hình dáng, piano có 2 loại: grand piano (dạng nằm) và upright piano (dạng đứng).

Về mặt cấu tạo thì có 2 loại: piano điện và piano cơ (có hệ thống búa và dây bên trong thùng đàn).

Tuỳ vào ngân sách, diện tích chỗ để và nhu cầu học thì sẽ có từng loại, model phù hợp cho bạn.

Đàn piano tiêu chuẩn có 88 phím, trẻ em từ 4 tuổi và người lớn bất kể tuổi tác đều có thể nhập môn được.


Có nhiều loại piano và không biết nên chọn loại nào phù hợp nhất cho mình?

Dựa vào các tiêu chí chính: ngân sách, lứa tuổi sử dụng, thể loại nhạc muốn theo học, học chuyên hay giải trí, không gian để đàn mà chúng ta sẽ lọc ra được model phù hợp nhất. Bạn hãy làm bảng trắc nghiệm sau và Piano Lovers sẽ lọc ra được dòng model phù hợp nhất cho bạn:

https://docs.google.com/forms/d/1vjSIDcpuDu08CYBMX7azebK8Zg_XcbZ5sB5g0hx_fUg/edit


Shop có phân phối những thương hiệu nào?

Hiện shop phân phối đa dạng thương hiêu từ Nhật, Châu Âu, Hàn Quốc như: Woim, Yamaha, Kawai, Steinway & Sons, Atlas, Boston, Apolo…


Chế độ bảo hành, hậu mãi như thế nào?

Sản phẩm piano điện mới & cũ đều được bảo hành 1 năm, tặng ghế đàn piano, khăn phủ phím, bộ giáo trình piano trọn đời, học thử piano miễn phí 1 kèm 1 với giáo viên (online và offline), miễn phí vận chuyển nội thành HCM, hỗ trợ phí vận chuyển toàn quốc. Thời gian bảo hành tính từ ngày đơn hàng được giao thành công. Hình thức bảo hành: điện tử.

Sản phẩm piano cơ mới & cũ đều được bảo hành 10 năm, miễn phí 03 năm lên dây, tặng ghế đàn piano, khăn phủ phím, khăn phủ đàn, hệ thống thuỷ lực hạ chậm nắp đàn, ống sưởi, bộ giáo trình piano trọn đời, học thử piano miễn phí 1 kèm 1 với giáo viên (online và offline), miễn phí vận chuyển nội thành HCM, hỗ trợ phí vận chuyển toàn quốc. Thời gian bảo hành tính từ ngày đơn hàng được giao thành công. Hình thức bảo hành: điện tử.


Có được nhận giáo trình hay hỗ trợ học khi mua đàn không?

Quá trình trước, trong và sau khi mua đều được tư vấn bởi chính giáo viên piano và kĩ thuật viên chuyên nghiệp, shop không có nhân viên sale đơn thuần chỉ chạy doanh số.


Sau này khi muốn bán hoặc nâng cấp thì shop có thu mua lại không?

Có. Shop sẽ thu/đổi lại khi bạn không còn nhu cầu hoặc muốn nâng cấp đàn với mức khấu hao chỉ 10%.


Thời gian ship và chi phí ship?

Nội thành Hồ Chí Minh: khi hệ thống nhận được đơn hàng và liên hệ xác nhận đơn thành công, shop sẽ giao trong 24h hoặc theo khung giờ bạn chỉ định.

Ngoại thành: tuỳ vào điều kiện hoạt động của bên vận chuyển và thời gian bạn sắp xếp.

Shop miễn phí ship nội thành HCM, hỗ trợ phí ship toàn quốc. Trường hợp địa chỉ giao đàn có lên lầu thì sẽ có thêm phụ phí nhỏ cho việc bốc xếp.


Có được kiểm tra hàng không?

Có. Bạn được kiểm tra hàng.


Đàn có được lên dây sẵn không?

Có. Tất cả đàn piano khi bàn giao đều được lên dây, canh chỉnh đầy đủ.


Muốn được tư vấn thêm trực tiếp trước/sau khi mua có được không?

Được. Bạn có thể alo trực tiếp qua hotline của shop hoặc chat với shop ở fanpage hoặc zalo.


Tôi có cần mua thêm phụ kiện nào để hỗ trợ quá trình sử dụng, bảo quản và học chơi không?

Không. Tất cả phụ kiện cần thiết đều được tặng miễn phí.


Hướng dẫn cách đặt hàng?

Bạn có thể đặt hàng trực tiếp trên web hoặc liên hê hotline, kênh chat để đặt hàng trực tiếp.

Sản phẩm piano shop khuyên bạn liên hệ để được tư vấn hoặc đến xem trực tiếp để được phục vụ tốt nhất.


Shop có nhận cộng tác viên, đại lý hoặc KOL không?

Có. Shop luôn mong muốn và tìm kiếm cơ hội hợp tác phân phối sản phẩm. Bạn có thể liên hệ với shop qua hotline hoặc kênh chat để được hỗ trợ nhanh nhất.